Analyser

                                                    AnalysDB  - startversion


är resultatet av ett treårigt RISE-projekt för att analysera svenskodlad humle, som ett led i att se om nyodling av inhemsk humle kan ha betydelse för tex bryggerinäringen. 

Databasen innehåller ca 300 analyser av under åren odlad humle från olika odlare i landet. Analysen innefattar humlens syror samt ca  7 oljor och totalfenol. 

En odlare kan förhoppningsvis ha hjälp vid val av lämplig humleklon.


Framöver planeras tillkomma data om alla kända gamla (1640+) svenska humlekloner, nya humlegårdar / odlare, medlemskontakter samt en plattform för säljare och köpare av humle.


Ge gärna Din syn på databasens innehåll, sökvägar och nya data i formuläret.

Som medlem i SHOF (Svenska HumleOdlareFörening,  www.humleodlarna.org)  får Du tillgång till alla analysdata.


 
Svenska humlekloner
Medlemmar / odlare
Köp- & sälj humle