Om humle

Humle har odlats för användning i öl sedan 1200-talet i Europa.

I Sverige började användningen något senare och blev 1442 lagstadgad att odla på alla hemman och gårdar, minst 40 störar per gård. Kronan, kyrkan ville ha och den enskilde bonden behövde ett bra livsmedel till gårdens folk. 3 kg om dagen skulle man ha för att orka jobba. Humlen behövdes för sin konserverande effekt på det dåliga vattnet kring städerna samt gav en angenämare smak och doft.

Trots lagkravet blev Sveriges aldrig självförsörjande på humle (30%) utan importerade från utlandet, främst Tyskland. Även Finland, som under en tid tillhörde Sverige, levererade upp till 50% av behovet.

När lagen togs bort 1860, upphörde nästan all humleodling. Det var billigare att importera och kvaliteten var bättre. Efter några omstartförsök 1880 och fram till 1950 dog odlingen helt ut.

Idag har intresset hos de många nystartade (mikro)bryggerierna och hemmabryggarna för annorlunda öl och nya sorters humle ökat starkt.

Varför brygga på de importerade och kommersiellt tillgängliga sorterna, som alla andra gör – humle (visserligen med god beska, smak eller doft) men som saknar det extra: en historia.

I marknadsföringssyfte kör dagens bryggerier ibland med något som sticker ut.

Mac i Tromsö vill vara världens nordligaste bryggeri (vilket inte är sant), Svalbard Nya Bryggeri har 16% glaciärvatten i ölet, ett tredje bryggeri röker sin malt över fårbajs. Fler varianter lär komma.

Med Sverige har en vilande humleskatt som ingen synat än.

NM har under 2006-2016 gjort en inventering av vad som kan finnas kvar sedan 1600-talet och analyserat 60 kloner från olika fyndplatser i Sverige.

Alla har olika DNA och kemisk sammansättning i kottarnas lupulinkapslar!

De finns nu i genbanken på Julita gård och på SLUs gård i Alnarp. Och på Linnés Sävja!


Det här sidan vänder sig till Dig, som vill återföra de gamla humlesorterna till nya mindre lokala odlingar, göra en kulturarvsinsats, lära mer om det gamla hantverket och även göra en årlig förtjänst på den humle Du kanske kan hitta i Din omgivning.


Res 20 stänger, tjäna 5-1000 kr och få ett eget gårdsöl!

              Humleriket.se